Razpis volitev MDNS Ptuj 2021-2025

By | 04.11.2021

Delovno-volilna skupščina društva bo potekala 27.11.2021 v hotelu Roškar s pričetkom ob 18. uri. Upravni odbor MDNS Ptuj je na svoji 26. seji, ki je potekala, 27.10.2021, imenoval kandidacijsko komisijo, ki bo poskrbela, da bodo volilni postopki v skladu s Statutom in Pravilnikom o kandidiranju in volitvah v organe Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Ptuj.

  • Kac Janko, predsednik,
  • Burjan Slavko, član,
  • Mertelj Peter, član

Predloge kandidatur je potrebno poslati na e-mail pero.mertelj@gmail.com, najkasneje do 20.11.2021. Na osnovi Statuta in Pravilnika o kandidiranju in volitvah v organe Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Ptuj se predlaga kandidate za:

  • predsednika,
  • podpredsednika,
  • upravni odbor,
  • nadzorni odbor,
  • arbitražni svet.

Upravni odbor šteje 7 članov, pri čemer sta predsednik in podpredsednik društva hkrati tudi predsednik in podpredsednik Upravnega odbora.
Nadzorni odbor šteje 3 člane – predsednika in dva člana.
Arbitražni svet šteje 3 člane – predsednika in dva člana.