Ženski dan sodnic

By | 16.12.2022

ZNSS je v petek, 9. 12. 2022, organiziral ženski dan sodnic, kjer se je zbralo okrog 20 nogometnih sodnic iz različnih sodniških društev. MDNS Ptuj sta zastopali Laura Maksimovič in Nika Sitar.

Namen sodniškega dneva je bil predvsem:
-organizirati seminar, ki je dejansko namenjen samo sodnicam,
-zbrati vse aktivne sodnice iz cele Slovenije ne glede na starost, izkušnje in rang posameznih sodnic,
-se bolj posvetiti strokovnemu delu s sodnicami in pomočnicami, iskati možnosti za razvoj tako v slovenskem kakor tudi v mednarodnem okviru,
-strokovna predavanja predvsem s pomočjo posnetkov iz ženskih tekmovanj tako mednarodnih kot ženskih ligaških tekmovanj,
-približati sojenje sodnicam, ki so se šele dobro pričele ukvarjati s sojenjem, jih spoznati ter povezati s sodnicami višjih nivojev.


Dan sodnic je otvoril član komisije za sodniške zadeve Žiga Dobrun, nadaljevalo pa se je z pozdravom FIFA sodnika, Davida Šmajca iz Kranja, ter predavanjem mednarodnega kontrolorja Darka Čeferina.

Sodnice so v prvem teoretičnem delu seminarja analizirale posnetke tekem, ter so bile deležne predavanja iz strokovne teme sodelovanja sodniške ekipe. Nadaljevale pa so s predstavitvijo zaključkov sodnic na podlagi dela po skupinah, kjer so sodnice analizirale razvnovrstne situacije iz posameznih posnetkov različnih odločitev na tekmah, ki so jih sodile ženske sodnice na nivoju tekmovanj NZS.