O društvu

Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Ptuj je bilo ustanovljeno 24.08.1978. Na začetku je štelo vsega 24 članov, ki so bili predhodno aktivni v sekciji sodnikov v Mariboru.

Funkcijo prvega predsednika društva je opravljal Jože Čelan, ki je društvo vodil vse do leta 1988. Njegovi naslednjiki pa so bili:

 • Janez Čuš (1988 – 1990)
 • Janko Kolarič (1990 – 1993)
 • Danilo Kolarič (1993 – 1997)
 • Jože Klinc (1997 – funkcijo opravlja še danes)

Prve vidnejše rezultate je društvo začelo dosegati že nekaj let po ustanovitvi. Na najvišji ravni v takratni Jugoslaviji sta sodila Janko Kolarič (1984 – 1988) in pa Janko Kac (1988 – 1991). Po osamosvojitvi so MDNS Ptuj na najvišjem nivoju v Sloveniji predstavljali sodniki:

 • Danilo Kolarič
 • Jože Klinc
 • Robert Krajnc
 • Robert Šegula
 • Marjan Rajh
 • Boris Grabar
 • Glažar Stanko
 • Gorazd Kodrič
 • Drago Klinc
 • Franc Žitnik
 • Burjan Slavko
 • Burina Marjan
 • Panikvar Benjamin

Kot plod trdega in dobrega dela v društvu, smo leta 2001 dobili prvega predstavnika na mednarodni sceni in sicer je Boris Grabar postal mednarodni sodnik futsala (FIFA Futsal Referee). Leta 2002 je njegovi poti sledil še Robert Krajnc in postal mednarodni sodnik (FIFA Referee), leta 2005 pa je mednarodni grb prejela tudi Petra Sever (FIFA Assistant Referee ).

Primarna naloga MDNS Ptuj je skrb za razvoj sodnikov, vse od pripravnikov pa do republiških in mednarodnih nivojev.

 

MDNS Ptuj sestavlja sedemčlanski upravni odbor, tričlanski nadzorni odbor, tričlanski arbitražni svet, tričlanski strokovni odbor in pa disciplinska komisija.

Upravni odbor:

 • Jože Klinc, predsednik
 • Boris Grabar, podpredsednik
 • Peter Mertelj, sekretar
 • Benjamin Panikvar, blagajnik
 • Robert Krajnc, član
 • Roman Glažar, član
 • Gabrovec David, član

Nadzorni odbor:

 • Aleš Skok, predsednik
 • Janko Kolarič, član
 • Burjan Slavko, član

Arbitražni svet:

 • Janko Kac, predsednik
 • Rižnar Stanko, član
 • Barovič Nejc, član

Strokovni odbor:

 • Boris Grabar, predsednik
 • Robert Krajnc, član
 • Glažar Roman, član

Disciplinska komisija:

 • David Gabrovec, predsednik
 • Robert Šprah, član
 • Sakelšek Aleš, član

Vodenje treningov:

 • Glažar Roman, vodja treningov
 • Skok Aleš, pomočnik vodje treningov