O društvu

Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Ptuj je bilo ustanovljeno 24.08.1978. Na začetku je štelo vsega 24 članov, ki so bili predhodno aktivni v sekciji sodnikov v Mariboru.

Funkcijo prvega predsednika društva je opravljal Jože Čelan, ki je društvo vodil vse do leta 1988. Njegovi naslednjiki pa so bili:

 • Janez Čuš (1988 – 1990)
 • Janko Kolarič (1990 – 1993)
 • Danilo Kolarič (1993 – 1997)
 • Jože Klinc – častni predsednik (1997 – 2021)

Prve vidnejše rezultate je društvo začelo dosegati že nekaj let po ustanovitvi. Na najvišji ravni v takratni Jugoslaviji sta sodila Janko Kolarič (1984 – 1988) in pa Janko Kac (1988 – 1991). Po osamosvojitvi so MDNS Ptuj na najvišjem nivoju v Sloveniji predstavljali sodniki:

 • Danilo Kolarič
 • Jože Klinc
 • Robert Krajnc
 • Robert Šegula
 • Marjan Rajh
 • Boris Grabar
 • Glažar Stanko
 • Gorazd Kodrič
 • Drago Klinc
 • Franc Žitnik
 • Burjan Slavko
 • Burina Marjan
 • Panikvar Benjamin

Kot plod trdega in dobrega dela v društvu, smo leta 2001 dobili prvega predstavnika na mednarodni sceni in sicer je Boris Grabar postal mednarodni sodnik futsala (FIFA Futsal Referee). Leta 2002 je njegovi poti sledil še Robert Krajnc in postal mednarodni sodnik (FIFA Referee), leta 2005 pa je mednarodni grb prejela tudi Petra Sever (FIFA Assistant Referee ).

Primarna naloga MDNS Ptuj je skrb za razvoj sodnikov, vse od pripravnikov pa do republiških in mednarodnih nivojev.
 
MDNS Ptuj sestavlja sedemčlanski upravni odbor, tričlanski nadzorni odbor, tričlanski arbitražni svet, tričlanski strokovni odbor in pa disciplinska komisija.

Upravni odbor:

 • Boris Grabar, predsednik
 • Roman Glažar, podpredsednik
 • Jernej Flajšman, sekretar
 • David Gabrovec, blagajnik
 • Robert Krajnc, član
 • Jernej Petek, član
 • Aleš Skok, član

Strokovni odbor:

 • Roman Glažar, predsednik
 • Robert Krajnc, član
 • Aleš Skok, član

Nadzorni odbor:

 • Jože Klinc, predsednik
 • Robert Šegula, član
 • Kristian Sitar, član

Arbitražni svet:

 • Benjamin Panikvar, predsednik
 • Janko Kolarič, član
 • Aleš Sakelšek, član

Disciplinska komisija:

 • David Gabrovec, predsednik
 • Robert Šprah, član
 • Uroš Hozyan član

Vodenje treningov:

 • David Gabrovec, vodja treningov
 • Robert Šprah, pomočnik vodje treningov