Organi društva

Upravni odbor

Predsednik: Boris GRABAR
Podpredsednik: Roman GLAŽAR
Član: Jernej Flajšman
Član: David GABROVEC
Član: Jernej Petek
Član: Robert KRAJNC
Član: Aleš SKOK


Blagajnik

David GABROVEC


Sekretar

Jernej FLAJŠMAN


Strokovni odbor

Predsednik: Roman GLAŽAR
Član: Robert KRAJNC
Član: Aleš SKOK


Nadzorni odbor

Predsednik: Jože KLINC
Član: Robert ŠEGULA
Član: Kristian Sitar


Arbitražni svet

Predsednik: Benjamin PANIKVAR
Član: Janko KOLARIČ
Član: Aleš SAKELŠEK


Delegiranje sodnikov

Komisar za delegiranje sodnikov: Boris GRABAR
Namestnik komisarja za delegiranje sodnikov: Aleš SKOK