Člani društva

Sestavljanje list

Na začetku vsakega posameznega leta se na podlagi doseženih rezultatov v preteklem obdobju oblikujejo liste sodnikov ZNSS, ki jih na predlog komisije za sodniške zadeve sprejme Upravni odbor ZNSS.

Na A listi se nahajajo sodniki oziroma na A-1 listi pomočniki sodnika, ki lahko sodijo na nacionalnem nivoju (to se pravi 1., 2., 3. SNL in 1.SML). Samo nahajanje na listi ne pomeni, da vsak izmed sodnikov na listi sodi najvišji rang tekmovanja v Sloveniji. Sodniki in pomočniki sodnika so namreč znotraj posameznih list razvrščeni v več skupin znotraj katerih ima vsak sodnik določeno kvoto tekem posameznega ranga na letni ravni, ki pa se tekom leta na podlagi doseženih rezultatov lahko spremeni.

Na B listi se nahajajo sodniki oziroma na B-1 listi pomočniki sodnika, ki praviloma sodijo v okviru tekmovanj posameznih medobčinskih nogometnih zvez in na tekmovanjih pod okriljem NZS (1.SKL, U-15, Ženska liga).
(Vir: znss.si)